An image of...
Τρίτη 12 Ιανουαρίου 2021

Προδημοσίευση ΠρογράμματοςΕπιδότησης για δημιουργία

e-shop λιανικής πώλησης

Αναρτήθηκε χθες στην ιστοσελίδα του Επιχειρησιακού προγράμματος ΕΠΑνΕΚ του υπουργείου Ανάπτυξης η προδημοσίευση του Προγράμματος «e-lianiko», το οποίο είχε προαναγγελθεί και επιχορηγεί 100% επιχειρήσεις λιανικού εμπορίου μέχρι 5000 ευρώ, για δημιουργία e-shop. Προσοχή: Οι όροι της προδημοσίευσης του Προγράμματος ενδέχεται να υποστούν τροποποιήσεις μέχρι τη δημοσίευση της Αναλυτικής Πρόσκλησης, όπως ρητά αναφέρεται στην προδημοσίευση.

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Μεσαίες, μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στον κλάδο του λιανεμπορίου, διατηρούν φυσικό κατάστημα και η λειτουργία τους έχει ανασταλεί για τουλάχιστον μία ημέρα από την Τετάρτη 18 Μαρτίου 2020 και μετά.

Οι επιχειρήσεις διακρίνονται σε:
 • Υφιστάμενες, οι οποιες έχουν συσταθεί έως και την 30.09.2019
 • Νεοσύστατες, οι οποίες έχουν συσταθεί από 01/10/2019 και μετά, μέχρι τις 07/11/2020.
Η Δράση αναμένεται να προκηρυχθεί εντός του Ιανουαρίου 2021 και η περίοδος υποβολής αιτήσεων θα ανακοινωθεί στην Πρόσκληση και θα έχει διάρκεια τουλάχιστον τριάντα (30) ημέρες.

Είναι σημαντικό ότι, όπως αναφέρεται στην Προδημοσίευση, οι πόροι του προγράμματος θα αυξηθούν όσο απαιτείται, εάν το σύνολο των απαιτούμενων κονδυλίων για την επιχορήγηση των επιχειρήσεων που θα εγκριθούν είναι μεγαλύτερο των 80.000.000 ευρώ που προβλέπει το αρχικό πρόγραμμα.

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Οι βασικές προϋποθέσεις συμμετοχής των επιχειρήσεων είναι:
 • να έχουν ΚΥΡΙΑ Δραστηριότητα το ΛΙΑΝΕΜΠΟΡΙΟ (ΚΑΔ 47 και Αναλυτικοί αυτού με την εξαίρεση του τομέα της αλιείας και της εμπορίας καπνού και προϊόντων καπνού)
 • Υφιστάμενες: ημερομηνία απόκτησης του ΚΥΡΙΟΥ ΚΑΔ έως την 30/9/2019
 • Νεοσύστατες: ημερομηνία απόκτησης του ΚΥΡΙΟΥ ΚΑΔ από 1/10/2019 έως την 7/11/2020
 • να διατηρούν Φυσικό Κατάστημα λιανικής πώλησης ειδών, δηλαδή εμπορικό χώρο που υποδέχεται και εξυπηρετεί πελάτες,
 • να έχει ανασταλεί η λειτουργία τους για τουλάχιστον μία ημέρα στο διάστημα από το Σάββατο 18 Μαρτίου 2020 και μετά,
 • να έχουν ολοκληρώσει (υλοποίηση, τιμολόγηση, εξόφληση και λογιστικοποίηση των σχετικών δαπανών) την περίοδο από 18/03/2020 έως και πριν την υποβολή της αίτησης, την δημιουργία ή την αναβάθμιση ηλεκτρονικού καταστήματος που θα πληροί τις παρακάτω προϋποθέσεις:
 • το συνολικό ποσό των ενισχύσεων ήσσονος σημασίας που έχει λάβει στο παρελθόν η επιχείρηση, συμπεριλαμβανομένης της ενίσχυσης από αυτή τη Δράση, να μην υπερβαίνει το ποσό των 200.000 ευρώ μέσα σε μία τριετία και να πληρούν τις προϋποθέσεις εφαρμογής του Καν. 1407/2013.
Εξαιρούνται:
 • οι επιχειρήσεις που εντάσσονται σε ήδη οργανωμένο ομοιόμορφο δίκτυο διανομής προϊόντων ή παροχής υπηρεσιών και οι οποίες εκμεταλλεύονται κατόπιν σχετικών συμβάσεων άδειες εκμετάλλευσης δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας, που αφορούν συνήθως εμπορικά σήματα ή διακριτικούς τίτλους και τεχνογνωσία για την χρήση και τη διανομή αγαθών ή υπηρεσιών (π.χ. franchising, Shop in shop, δίκτυο πρακτόρευσης κλπ)
 • οι επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στον τομέα της αλιείας,
 • οι επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στην εμπορία καπνού και προϊόντων καπνού.
Πατήστε εδώ και συμπληρώστε την φόρμα στοιχείων επιλεξιμότητας για να σας ενημερώσουμε αν η επιχείρησή σας είναι επιλέξιμη, με βάση τις προϋποθέσεις της προδημοσίευσης του προγράμματος.

Ηλεκτρονική Υποβολή

Για τη χρηματοδότηση από την παρούσα Δράση, θα απαιτείται η υποβολή Αίτησης Χρηματοδότησης σε ηλεκτρονική πλατφόρμα που θα ανακοινωθεί με τη δημοσίευση της Αναλυτικής Πρόσκλησης, στην οποία θα επισυνάπτονται, μεταξύ άλλων, τα παρακάτω:
 • Κατάσταση ενεργών δραστηριοτήτων (ΚΑΔ) της επιχείρησης μέσω της ιστοσελίδας gsis.gr
 • Παραστατικά προμήθειας εξοπλισμού και υπηρεσιών για την δημιουργία ή την αναβάθμιση του ηλεκτρονικού καταστήματος της επιχείρησης
 • Αποδεικτικά στοιχεία της δημιουργίας/αναβάθμισης του ηλεκτρονικού καταστήματος (πχ ηλεκτρονική διεύθυνση)
 • Φωτογραφίες του φυσικού καταστήματος με εμφανή τα στοιχεία ταυτοποίησης και χωροθέτησης αυτού.

Τα νέα του διαδικτύου

H iservices σας ενημερώνει για όλες τις εξελίξεις στο διαδίκτυο και για όσα πρέπει να γνωρίζετε για να αποδώσει και προς όφελός σας το internet.
An image of...
Το newsletter της iservices έχει στόχο να παρέχει ενημέρωση για τις σημαντικότερες τεχνολογικές εξελίξεις στο χώρο του Internet καθώς και προτάσεις για να αξιοποιείτε αποτελεσματικά το διαδίκτυο προς όφελός σας. Γι' αυτό θέλουμε να το λαμβάνουν όσοι πραγματικά το επιθυμούν(GDPR). Παρακαλούμε επιβεβαιώστε ότι επιθυμείτε ή ότι δεν επιθυμείτε να το λαμβάνετε.

Επικοινωνήστε τώρα μαζί μας, πείτε μας τους στόχους σας και θα σας πούμε τι χρειάζεστε για να γίνει ωφέλιμο και αποτελεσματικό για σας το internet.

Hotel-Logo-Small
Καραμανλή 78, Καλαμαριά
Θεσσαλονίκη
Τ.Κ. 55134
+30 2310 455254
info@iservices.gr
facebook twitter instagram